Prijave

Prijava na radionicu
Ispunjavanjem ankete izražavam pristanak za obradu osobnih podataka u svrhu prijave na radionicu _IoT_Inside The Black Cube. Osobni podaci će se obrađivati isključivo u svrhu pravodobnog planiranja i organizacije te će u roku od 5 radnih dana po završetku radionice biti izbrisani. Odluku o davanju privole donosim dobrovoljno te se davanje privole ničim ne uvjetuje. Svjesna sam / Svjestan sam da mogu povući privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku slanjem poruke na e-mail adresu: info@insidetheblackcube.com.hr.